Vabilo na redni Občni zbor
Kluba študentov občine Koper

Koper, 13. 02. 2021


Član oziroma članica Kluba študentov občine Koper, si vljudno vabljen/a na
redni Občni zbor društva

 

v nedeljo, 14. marca 2021, ob 17. uri

preko aplikacije Zoom.

Glede na trenutno epidemiološko stanje izvedba občnega zbora ni bila mogoča na drugačen način kot preko ustreznega spletnega orodja. Tako bo občni zbor potekal preko aplikacije Zoom.

Volitve v organe in svetniške volitve pa bodo potekale preko aplikacije Election runner.  


Predlagani dnevni red:
1. Imenovanje delovnega predsedstva
2. Potrditev dnevnega reda
3. Volitve
4. Sprememba statuta

5. Razno

Pripadajoča gradiva bodo na voljo na sedežu društva najkasneje štirinajst dni pred sejo občnega zbora.

Klub študentov občine Koper
predsednica
Neja Slokar

Vabilo na Občni zbor (2)