Aktualno

RAZIS ZA SVETNIKA/CO V SVETU ŠOLS IN ZVEZE ŠKIS

Dragi član/draga članica,

Upravni odbor Kluba študentov občine Koper je na svoji 36. redni seji dne 30. 09. 2017 razpisal volitve za:

enega/eno (1) svetnika/svetnico v Svetu ŠOLS

enega/eno (1) svetnika/svetnico v Svetu Zveze ŠKIS.

 

Na razpisano mesto lahko kandidirajo člani/članice KŠOK s potrjenim statusom študenta za tekoče študijsko leto.

Obvezne sestavine kandidature:

• ime in priimek kandidata/kandidatke,
• datum in kraj rojstva,
• naslov stalnega prebivališča,
• telefonska številka,
• letnik in smer študija,
• potrdilo o status študenta za tekoče študijsko leto,
• navedba članske številke,
• podpisana izjava kandidata/kandidatke, da ni član/članica izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
• izjavo o kandidaturi z lastnoročnim podpisom.

 

Kandidaturo lahko vložite do vključno 20. oktobra 2017 preko priporočene pošte in s pripisom “za volilno komisijo” (upošteva se kandidature, ki so dospele do predpisanega datuma).

Več informacij o postopku volitev je na voljo v Volilnem pravilniku za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in svetnike Sveta Zveze ŠKIS.

Volitve bodo izvedene na Rednem občnem zboru društva dne 10. novembra 2017, ob 17.30 uri, v prostorih Centra mladih Kopra (Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper).

Vljudno te vabimo, da razmisliš o možnosti kandidature oz. da se udeležiš volitev.

Klub študentov občine Koper
predsednik
Artur Steffe`

ponedeljek - sreda: 10:00 - 14:00
četrtek - petek: 13:00 - 17:00
sobota: 15:00 - 19:00

NEDELJE in PRAZNIKI ZAPRTO

POLETNI URNIK (1.julij - 31.avgust)
torek in četrtek: 16.00 - 20.00

+ VEČ INFO
INFO TOČKA:
tel 05 66 34 220
gsm 040 566 152
email
info@ksok.si

facebook facebook.com/klubstudentovobcinekoper
youtube youtube.com/ksokvideo


+ VSI KONTAKTI

KOLEDAR dogodkov

E-mail:

FOTO utrinki

  • aktivist
banner