Klub študentov občine Koper o odpovedi izvedbe festivala JEFF v letu 2018

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci festivala JEFF, spoštovane glasbenice in glasbeniki, spoštovani ljubitelji glasbe!

Klub študentov občine Koper sporoča, da v letu 2018 ne bo organiziral Festivala JEFF.

Festival JEFF je v svojih petnajstih letih delovanja postal eden izmed osrednjih glasbenih dogodkov koprskega poletja, ki se je odlikoval tako po kvaliteti glasbenega programa, kot tudi po čarobnem ambientu svojega prizorišča v vrtovih Pokrajinskega muzeja Koper. Oba elementa sta prispevala k njegovi edinstvenosti ter kvaliteti, kar je zvesta publika vsako leto znova potrjevala s svojo prisotnostjo. Na tem mestu se zato želimo publiki festivala še enkrat iz srca zahvaliti za zvestobo in podporo.

V vsem tem času je festival temeljil izključno na delu prostovoljcev, ki so s svojim zanosom in energijo vsakič znova prispevali k uspešni izvedbi festivala in dobri energiji med glasbeniki, organizatorji in publiko.

Ker je kvaliteta že vrsto let glavno vodilo pri izvedbi Festivala JEFF in izbiri glasbenega programa, smo se letos soočili s težko odločitvijo. Ker želimo kvaliteto JEFF-a pustit na nivoju, na katerega je publika navajena, smo se med okrnjeno izvedbo programa in letošnjo opustitvijo izvedbe festivala odločili za slednjo. JEFF je prireditev, ki zahteva ogromno vloženega truda in finančni zalogaj, ki mu sami nismo več kos.

Pri že tradicionalnem projektu, ki bi letos potekal šestnajstič in je vse do sedaj razveseljeval obiskovalce v poletnih mesecih, žal nimamo zadostne podpore lokalne skupnosti, ki bi morala biti glavni podpornik festivala in ostalih financerjev javnih razpisov.

V prihodnosti upamo, da se bo trenutna situacija na področju kulture izboljšala in omogočala organizacijo tovrstnih kulturnih dogodkov, ki bodo prispevali dodano vrednost lokalnemu okolju.

Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem, ki so v preteklih letih pripomogli k izvedbi Festivala JEFF, vključno z vsemi prostovoljci, glasbeniki, sponzorji in podporniki, ter seveda zvestim obiskovalcem.

Klub študentov občine Koper

Prenesi izjavo za javnost

JEFF festival cancellation press release

Dear visitors of Jeff festival, musicians and music lovers!

Students’ Association of Koper is letting you know, that in the year of 2018, Jeff festival will not be organized.

In 15 years Jeff festival had become one of the main summer music events of Koper, distinguished after its quality music program and its magical ambient venue in the gardens of Koper Regional museum. Both elements contributed to festivals uniqueness and quality, which was confirmed year after year by loyal audience. That is why we want to thank them once again, from our hearts, for their loyalty and support.

Throughout this time, the festival was based exclusively on the part of our volunteers, that with their enthusiasm and energy each time again contributed to the successful performance of Jeff festival and good energy between musicians, organizers and audience.

For many years quality is the main guide in performance of Jeff festival and in choice of music program, that’s why this year we had to face a hard decision. Because we didn’t want to ruin the reputation of Jeff that the audience was used to, we decided that instead of having a low quality festival, we rather cancel it. Jeff is an event that takes a lot of effort and it’s a big financial cost that we alone can’t take anymore.

Already traditional project, that could be happening for the 16th time this year, and had all until now cheered up visitors in the summer months, but unfortunately we don’t have a big enough support of our local community, that should be the main supporter of the festival , as well as we don’t have enough financers of public tenders.

In the future we hope, that the current situation in the field of culture will improve and enable organization of cultural events such as Jeff that will contribute an added value to the local community.

We would like to thank everybody, that helped with the organization of Jeff festival in the past years, including all of the volunteers, musicians, sponsors, supporters and of course our loyal visitors.

Students’ Association of Koper

DOWNLOAD PRESS RELEASE