Vabilo na redni občni zbor Kluba študentov občine Koper.

Član oziroma članica Kluba študentov občine Koper, si vljudno vabljen/a na
redni Občni zbor društva

v ponedeljek, 28. decembra 2020, ob 17. uri

preko aplikacije Zoom.

Glede na trenutno epidemiološko stanje izvedba občnega zbora ni bila mogoča na drugačen način kot preko ustreznega spletnega orodja. Tako bo občni zbor potekal preko aplikacije Zoom.

Volitve v organe in svetniške volitve pa bodo potekale preko aplikacije Election runner.  


Predlagani dnevni red:
1. Imenovanje delovnega predsedstva
2. Potrditev dnevnega reda
3. Volitve
4. Letno vsebinsko poročilo 2019
5. Letno finančno poročilo 2019
6. Letni vsebinski načrt 2021
7. Letni finančni načrt 2021
8. Razno

Pripadajoča gradiva bodo na voljo na sedežu društva najkasneje štirinajst dni pred sejo občnega zbora.

 

Klub študentov občine Koper
predsednica
Neja Slokar