Če se želiš odjaviti od KŠOK novičk, klikni sem:
(Še vedno boste prisotni na seznamu, le novic ne boste prejemali)

ODJAVA OD NOVIČK

Če želiš vpogled katere tvoje podatke hranimo oz. če jih sploh hranimo izpolni spodnji obrazec:
(Na naš elektronski naslov bo podan zahtevek za izbris iz seznama, takoj po razrešitvi, bomo tvoj zahtevek s podatki izbrisali)

POZOR! Zahtevek velja le za podatke, ki so bili vnešeni preko naše spletne strani – mailing lista ali želja po aktivizmu. V primeru, da te zanima katere podatke hranimo na info točki in želiš vpogled v le te, moraš za to zaprositi na info točki in se identificirati z osebnim dokumentom.

  Dovolim uporabo svojih podatkov, da lahko ugodite moji prošnji.
  Po razrešitvi prošnje moje podatke izbrišite.

  Če želiš svoje podatke v celoti izbrisati iz našega seznama izpolni spodnji obrazec:
  (Na naš elektronski naslov bo podan zahtevek za izbris iz seznama, takoj po razrešitvi, bomo tvoj zahtevek s podatki izbrisali)

   Želim, da moj elektronski naslov v celoti izbrišete iz seznama novic
   Dovolim uporabo svojega elektronskega naslova za čas razrešitve zahtevka.