RAZPIS REDNIH VOLITEV

Dragi član/draga članica.

Upravni odbor Kluba študentov občine Koper je na svoji 9. redni seji dne 11. 10. 2021 razpisal volitve za:


eno (1) mesto za predsednika/co Kluba študentov občine Koper,

dve (2) mesti za člana/članici Upravnega odbora,

tri (3) mesta za člane/članice Nadzornega odbora.


Na razpisano mesto lahko kandidirajo člani/članice KŠOK-a s potrjenim statusom študenta za tekoče študijsko leto.

Obvezne sestavine kandidature:

  • Mesto v organ, za katero se kandidat poteguje
  • ime in priimek kandidata/ke,
  • datum in kraj rojstva,
  • telefonska številka
  • naslov stalnega prebivališča,
  • potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto
  • izobraževala ustanova, letnik in smer študija
  • predstavitev, ki vsebuje dosedanje aktivnosti na področju študentskega ali mladinskega organiziranja in program kandidata,
  • podpisana izjava kandidata/kandidatke, da ni član/članica izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
  • izjavo o kandidaturi z lastnoročnim podpisom.

Kandidaturo lahko vložite do vključno 29.10. 2021 osebno med uradnimi urami info točke KŠOK ali preko pošte (upošteva se kandidature, ki so prispele do predpisanega datuma).

Obrazec za zbiranje podpore odprete pri administrativni službi društva, v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve organov KŠOK-a, v času uradnih ur. Volilni pravilnik in Statut sta objavljena na spletnih straneh društva.

Več informacij o postopku volitev je na voljo v Statutu in Volilnem pravilniku, ki sta objavljena na spletnih straneh društva.

Volitve bodo izvedene na Rednem občnem zboru, dne 12. novembra 2021, ob 18. uri, v prostorih Kluba študentov občine Koper (Cankarjeva ulica 9a, 6000 Koper). V primeru izrednih okoliščin bodo volitve izvedene preko aplikacije Zoom. Volitve v organe pa bodo potekale preko aplikacije Election runner.

Vljudno te vabimo, da razmisliš o možnosti kandidature oz. da se udeležiš volitev.

Klub študentov občine Koper
predsednica
Neja Slokar
RAZPIS REDNIH VOLITEV 12.11.2021