Redni Občni zbor Kluba študentov občine Koper

Član oziroma članica Kluba študentov občine Koper, vljudno si vabljen/a na

redni Občni zbor društva
v nedeljo, 17. novembra 2019, ob 16.00 uri,

v društvenih prostorih Kluba študentov občine Koper v sejni sobi na Cankarjevi ulici 9a, 6000 Koper.

Predlagani dnevni red:
1. Imenovanje delovnega predsedstva
2. Potrditev dnevnega reda
3. Volitve
4. Letni vsebinski plan 2020
5. Letni finančni plan 2020
6. Letno vsebinsko poročilo 2018
7. Letno finančno poročilo 2018
8. Razno
Pripadajoča gradiva bodo na voljo na sedežu društva najkasneje štirinajst dni pred sejo občnega
zbora.

Klub študentov občine Koper
predsednica
Lea Prodan

Prihajajoči dogodki

Trenutno nimamo dogodkov 🙁

ZADNJE NOVICE

UGODNOSTI

PRIHAJAJOČI DOGODKI