Član oziroma članica Kluba študentov občine Koper, si vljudno vabljen/a na
redni Občni zbor društva

v petek, 12. novembra 2021, ob 18. uri

v prostorih kluba na naslovu Cankarjeva 9a, 6000 Koper.*

*V primeru izrednih okoliščin bodo volitve izpeljane preko aplikacije Zoom. Volitve v organe in svetniške volitve pa bodo potekale preko aplikacije Election runner.  


Predlagani dnevni red:
1. Imenovanje delovnega predsedstva
2. Potrditev dnevnega reda
3. Volitve
4. Letno vsebinsko poročilo 2020
5. Letno finančno poročilo 2020
6. Letni vsebinski načrt 2022
7. Letni finančni načrt 2022
8. Razno

Pripadajoča gradiva bodo na voljo na sedežu društva najkasneje štirinajst dni pred sejo občnega zbora.

 

Klub študentov občine Koper
predsednica


Neja Slokar

Vabilo na Občni zbor (2)