SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE KOPER

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje info točke Kluba študentov občine Koper pri prodaji storitev končnim uporabnikom, pravice in obveznosti uporabnika ter urejajo poslovni odnos med Klubom študentov občine Koper in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na info točki Kluba študentov občine Koper.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa na info točki Kluba študentov občine Koper. Kupec z opravljenim nakupom na info točki Klub študentov občine Koper potrdi svojo seznanjenost s splošnimi pogoji poslovanja Kluba študentov občine Koper. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled na info točki Kluba študentov občine Koper.

2. TEČAJI

Tečaji v izvedbi Kluba študentov občine Koper so neformalna izobraževanja, ki se delijo na jezikovne tečaje in praktične tečaje. Tečaji so zasnovani kot prenos znanja mladih na mlade, tako da jih lahko vodjo tudi študentje, za katere pa je pogoj opravljeni 1. letnik drugostopenjskega študijskega magistrskega progama.

2.1 Cene tečajev: 
(1) Jezikovni tečaji imajo fiksne cene, ki se razdelijo na cene za člane Kluba študentov občine Koper, simpatizerje Kluba študentov občine Koper in ostale osebe, ki nimajo statusa dijaka ali študenta. 

(2) Cene izobraževalnih tečajev so prilagojene glede na stalno ponudbo izvajalcev.

(3) Vse cene so izražene v evrih.

2.2 Prijave: 
(1) Ob prijavi na posamezni tečaj, ki se sprejema zgolj fizično na info točki Kluba študentov občine Koper v času uradnih ur, je potrebno takoj poravnati tečajnino in podati vse osebne podatke, ki jih Klub študentov občine Koper zahteva. 

2.3 Izvajanje tečajev: 
(1) Izvedba posameznega tečaja je odvisna od števila prijavljenih. Klub študentov občine Koper pri razpisu tečajev določi minimalno število potrebnih prijav za izvajanje posameznega tečaja in maksimalno število možnih prijav na posamezni tečaj. 

2.4 Odjave: 
(1) Odjave so možne do zadnjega dne razpisanih prijav/odjav, po tem roku odjave od tečaja niso več možne. 

2.5 Vračilo denarja: 
(1) V primeru, da se oseba od tečaja odjavi do zadnjega dne prijav/odjav, Klub študentov občine Koper osebi vrne celotni znesek tečajnine. V primeru, da se oseba od tečaja ne odjavi pravočasno (do zadnjega dne prijav), ji Klub študentov občine Koper tečajnine ne vrne, saj je ključnega pomena za izvedbo tečaja. Prevzem denarja je možen en (1) mesec od obvestila neizvajanja tečaja oz. odjave oz. preklica tečaja. 

2.6 Prisotnost: 
(1) V primeru, da je oseba na tečaju prisotna vsaj 70%, dobi potrdilo o udeležbi na tečaju. Če se prijavljena oseba udeležil tečaja manj kot 70%, potrdila ne prejme. 

2.7 Potrdilo: 
(1) Vsi prejemniki potrdila o udeležbi na tečaju lahko potrdilo prevzamejo v roku enega mesca od končanega tečaja. V primeru, da potrdila do takrat ne prevzamejo na info točki Kluba študentov občine Koper, jim ga Klub študentov občine Koper po poteku roka ni dolžan ponovno izdati. 

(2) Potrdilo, ki ga izdaja Klub študentov občine Koper ni licencirano, ampak spada pod potrdila neformalna izobraževanja.

2. POTRDILA

(1) Vsi udeleženci delavnic, izobraževanj ali tečajev v izvedbi Kluba študentov občine Koper prejmejo potrdilo o udeležbi na delavnici / izobraževanu / tečaju.

(2) Vsa potrdila je potrebno prevzeti v roku enega meseca od končanega tečaja oziroma prejetega obvestila o prevzemu potrdila.

(3) V primeru, da se v tem roku potrdila ne prevzame, ga Klub študentov občine Koper ni dolžan ponovno izdati.

(4) Potrdilo, ki ga izdaja Klub študentov občine Koper ni licencirano, ampak spada pod potrdila neformalna izobraževanja.

3. INŠTRUKCIJE

3.1 Prijava: 
(1) Na inštrukcije Kluba študentov občine Koper se je potrebno prijaviti vsaj dva (2) dni pred željenim terminom. 

(2) Da je dogovorjeni termin inštrukcij uradno potrjen, mora biti termin potrjen iz strani inštruktorja in lastnika prostora kjer inštrukcije potekajo.

3.2 Cena: 
(1) Inštrukcije lahko koristijo le člani in simpatizerji Kluba študentov občine Koper. Cena inštrukcij se deli na nižjo ceno in normalno ceno. 

(2) Nižja cena inštrukcij velja za prvih deset zakupljenih ur na predmet na šolsko/študijsko leto, potem se inštrukcije prodajajo po normalni ceni.

(3) Kupljene ure se obravnava za vsak predmet posebej, glede na šolsko/študijsko leto. Z novim šolskim/študijskim letom se prične štetje nakupa ur inštrukcij z ničlo.

3.3 Plačilo inštrukcij: 
(1) Inštrukcije je potrebno poravnati takoj ob rezerviranem terminu. Inštrukcij se učenec ne more udeležiti brez kupončkov za inštrukcije. 

3.4 Vračilo denarja: 
(1) Klub študentov občine Koper vrača denar zakupljenih ur inštrukcij v primeru, da se kupljene ure vrne v prvih petih (5) mesecih od nakupa ur inštrukcij v istem šolskem/študijskem letu, ko so bile ure kupljene. 

(2) V primeru, da se nakup inštrukcij izvede pred koncem šolskega/študijskega leta, se lahko zakupljene ure inštrukcij vrne le še v preostalem času do zaključka šolskega/študijskega leta v katerem so bile ure inštrukcij kupljene.

(3) Klub študentov občine Koper izvaja vračilo le ob predložitvi računa zakupljenih ur.

(4) Klub študentov občine Koper vrača denar kupljenih ur le v primeru, da se za termin inštrukcij kupec ni še dogovoril.

3.5 Udeležba na inštrukcijah: 
(1) V primeru, da se učenec ne udeleži dogovorjenega termina inštrukcij in izostanka ne napove vsaj en delovni dan pred dogovorjenim dnevom inštrukcije, zakupljenih ur za izostali termin ne more ponovno uporabiti za inštrukcije, ampak mora zakupiti nove. 

3. SMUČARSKI IZLETI

3.1 Odgovornost: 
(1) Udeležba na smučarskih izletih je na lastno odgovornost. 

3.2 Prijave:
(1) Prijave na smučarske izlete so možne vse do razpisanega termina glede na šolsko/študijsko leto v času uradnih ur info točke Kluba študentov občine Koper. Prijave na smučarske izlete se sprejema zgolj osebno na info točki Kluba študentov občine Koper v času uradnih ur.

3.3 Odjave:
(2) Odjave so možne do zadnjega razpisanega dne odjav/prijav v času uradnih ur info točke Kluba študentov občine Koper ob predložitvi računa.

(3) Klub študentov občine Koper po poteku roku odjav/prijav denarja za smučanja ne vrača.

(4) V primeru, da točen datum odjav od smučarskih izletov ni naveden, se upošteva kot zadnji dan odjav datum razpisanega zadnjega dneva prijav.

3.4 Soglasja:
(1) Vsi mladoletni udeleženci morajo ob prijavi predložiti soglasje o udeležbi na smučarskem izletu, podpisano iz strani staršev/skrbnikov otroka.

(2) Udeleženci, ki se prijavljajo na izlete morajo podpisati prijavnico o udeležbi na smučarskem izletu in izjavo za sklenitev zavarovanja.

(3) V primeru, da se oseba prijavlja na smučanje po razpisanem datumu zadnjega dne prijav, samodejno soglaša, da ne želi sklenjenega zavarovanje preko Kluba študentov občine Koper in ima urejene vse potrebne listine za udeležbo smučanja.

(4) Veljajo le soglasja/prijavnice/izjave, ki se jih prejme s strani Kluba študentov občine 5 Splošni pogoji poslovanja Kluba študentov občine Koper Koper v tekočem šolskem/študijskem letu oziroma na spletni strani omenjenega kluba na objavi veljavni za tekoče šolsko/študijsko leto.

3.5 Vračilo denarja:
(1) Vračilo denarja je možno do zadnjega razpisanega dne odjav/prijav ob predložitvi računa. Po razpisanemu zadnjemu dnevu prijav/odjav denarja zakupljenega izleta ne vračamo. Prevzem denarja odjavljenih oz. odpadlih smučanj je možen en (1) mesec od obvestila neizvajanja smučanja oz. odjave oz. preklica smučanja.

3.6 Izredni primeri vračanja denarja:
(1) V primeru, da kupec izleta zboli in Klubu študentov občine Koper to sporoči pravočasno (vsaj 1 dan oz. 24 ur do izleta oz. če se ni uredilo nakupov v kupčevem imenu), se mu lahko vrne denar ob predložitvi veljavnega zdravniškega opravičila, izdanega v času smučarskega izleta, pod pogojem, da zdravniško opravičilo preda na info točki Kluba študentov občine Koper pred izvedbo smučarskega izleta.

(2) V primeru smrti ali višje sile, ki bo obravnavana s strani Upravnega odbora kluba.

4. IZLETI

4.1 Odgovornost:
(1) Udeležba na vseh izletih pod okriljem Kluba študentov občine Koper je na lastno odgovornost.

4.2 Prijave:
(1) Prijave na izlete so možne vse do razpisanega termina glede na šolsko/študijsko leto v času uradnih ur info točke Kluba študentov občine Koper. Prijave se sprejema zgolj osebno na info točki Kluba študentov občine Koper v času uradnih ur.

4.3 Odjave:
(1) Odjave so možne do zadnjega razpisanega dne odjav/prijav v času uradnih ur info točke Kluba študentov občine Koper ob predložitvi računa.

(2) V primeru, da točen datum odjav od organiziranih izletov ni naveden, se upošteva kot zadnji dan odjav datum razpisanega zadnjega dneva prijav.

4.4. Soglasja:
(1) Vsi mladoletni morajo ob prijavi predložiti soglasje o udeležbi na organiziranem izletu podpisano iz strani staršev/skrbnikov otroka.

(2) Vsi, ki se prijavljajo na izlete morajo podpisati prijavnico o udeležbi na organiziranem izletu.

(3) Veljajo le soglasja/prijavnice/izjave, ki se jih prejme s strani Kluba študentov občine Koper v tekočem šolskem/študijskem letu oz. na spletni strani omenjenega kluba na objavi veljavni za tekoče šolsko/študijsko leto.

4.5 Vračilo denarja:
(1) Vračilo denarja je možno do zadnjega razpisanega dne odjav/prijav ob predložitvi računa.

(2) Klub študentov občine Koper po poteku roku odjav denarja ne vrača.

4.6 Izredni primeri vračanja denarja:
(1) V primeru, da kupec izleta zboli in Klubu študentov občine Koper to sporoči pravočasno (vsaj 1 dan oz. 24 ur do izleta oz. če se ni uredilo nakupov v kupčevem imenu), se mu lahko vrne denar ob predložitvi veljavnega zdravniškega opravičila, izdanega v času izleta, pod pogojem, da zdravniško opravičilo preda na info točki Kluba študentov občine Koper pred izvedbo izleta.

(2) V primeru smrti ali višje sile, ki bo obravnavana s strani Upravnega odbora kluba.

5. DELAVNICE IN PREDAVANJA

4.7 Kavcija: 
(1) Klub študentov občine Koper si pridržuje pravico pobirati kavcijo na delavnice in predavanja, če ta zahtevajo predhodno prijavo nanj.

4.8 Prijave: 
(1) Prijave na delavnice in predavanja so možne vse do razpisanega termina glede na šolsko/študijsko leto v času uradnih ur info točke. Prijave sprejemamo zgolj osebno na info točki v času uradnih ur, razen če ni naveden za določeno delavnico/predavanje drugačen način prijave.

4.9 Odjave: 
(1) Odjave so možne do zadnjega razpisanega dne odjav/prijav v času uradnih ur info točke ob predložitvi računa.

(2) Klub študentov občine Koper po poteku roku odjav/prijav denarja ne vrača.

(3) V primeru, da točen datum odjav ni naveden, se upošteva kot zadnji dan odjav datum razpisanega zadnjega dneva prijav.

4.10 Vračilo kavcije:
(1) Kavcija je vrnjena na sami delavnici / predavanju ob predložitvi računa oz. potrdilu o vplačilu.

(2) V primeru, da se udeleženec organiziranega dogodka ne udeleži, kavcije ne dobi povrnjene.

6. SUBVENCIJE

6.1 Odstop od subvencij:
(1) V primeru, da želi kupec povračilo denarja na subvenciji, ki ni v organizaciji Kluba študentov občine Koper (primer: Subvencionirani prevozi IJPP) na tak način odstopa od subvencije, ki jo je zanj kril Klub študentov občine Koper in se mu subvencija, krita iz strani Kluba študentov občine Koper odbije od sorazmernega deleža vrnjenega denarja.

6.2 Prevzem kupona subvencij:
(1) Prevzem kuponov posameznih subvencij je možen na info točki v času uradnih ur, do roka prevzema kupona določenega za posamezno subvencijo posebej.

6.3 Subvencija zaključnih nalog: 
(1) Unovčitev subvencije za subvencionirano vezavo zaključnih nalog je možna le 1x na študijsko / šolsko leto. Subvencijo lahko koristijo le polnopravni člani KŠOK.

7. PRIJAVE IN ODJAVE

7.1 Prijave:
(1) Prijave na vse dogodke v sklopu Kluba študentov občine Koper so možne vse do razpisanega termina glede na šolsko/študijsko leto v času uradnih ur info točke Kluba študentov občine Koper.

(2) Prijave se sprejema zgolj osebno na info točki Kluba študentov občine Koper v času uradnih ur, razen če ni naveden za določeno delavnico/predavanje drugačen način prijave.

7.2 Odjave:
(1) Odjave so možne do zadnjega razpisanega dne odjav v času uradnih ur info točke Kluba študentov občine Koper ob predložitvi računa.

(2) Klub študentov občine Koper po poteku roku odjav denarja ne vrača.

(3) V primeru, da točen datum odjav ni naveden, se upošteva kot zadnji dan odjav datum razpisanega zadnjega dneva prijav.

8. KNJIŽNICA

(1) Vsi polnopravni člani Kluba študentov občine Koper s podaljšanim člantvom, starejši od 18 let, lahko zaprosijo na info točki Kluba študentov občine Koper za kupon za brezplačno članarino v knjižnici.

(2) Prevzeti kupon se lahko v knjižnici unovči le, ko unovčitelju uradno poteče članarina v knjižnici, pred tem kupon ni unovčljiv.

(3) Prevzeti kupon je potrebno unovčiti v šolskem/študijskem letu v katerem je bil kupon prevzet. Kupon se ne prenaša v naslednja šolska/študijska leta.

(4) Kupon lahko unovči le oseba, ki je kupon prevzela na info točki Kluba študentov občine Koper.

(5) V primeru, da obstaja sum o ponarejenem kuponu ali zlorabi kupona, se osumljencu vzame pravico do subvencije.

(6) Kupone se lahko na info točki Kluba študentov občine Koper prevzame do roka prevzema, naknadno se kuponov več ne izdaja.

9. AQUAPARK ŽUSTERNA

(1) Subvencionirane vstopnice za bazen in savno lahko kupijo le člani Kluba študentov občine Koper, ko so na razpolago.

9.1 Veljavnost: 
(1) Vstopnice za bazen in savno so unovčljive do zapisanega datuma na vstopnici. V primeru, da se vstopnice ne koristi do konca veljavnosti, ne more biti vrnjena, niti zamenjana za veljavno vstopnico.

9.2 Vračilo:
(1) V primeru, da želi član vrniti kupljeno vstopnico, lahko to stori le ob predložitvi računa in v primeru,da je karta veljavna vsaj še 2 meseca pred iztekom roka, da jo lahko Klub študentov občine Koper pravočasno proda.

9.3 Vstopnice: 
(1) Vsak član lahko kupi le dve (2) vstopnici na mesec. Vstopnice so na prodaj na info točki kluba v času uradnih ur. Na vsako vstopnico se zapiše ime, priimek in člansko številko kupca.

9.4 Identifikacija: 
(1) Član se na blagajni bazena indentificira s člansko izkaznico Kluba študentov občine Koper. Brez te, vstop v bazen in unovčitev vstopnice ni možna. V primeru, da član izkaznice nima s seboj, lahko receptor vstop zavrne oz. zahteva identifikacijo z osebnim dokumentom.

9.5 Rapoložljivost vstopnic:
(1) Vstopnice ne spadajo pod klubsko stalno ponudbo, zato ni nujno, da so vedno na zalogi.

(2) V primeru, da zmanjka vstopnic za prodajo, si Klub študentov občine Koper pridržuje pravico, da jih naroči, ko mu finančna sredstva to dopuščajo.

10. SPREMEMBA PONUDBE

Klub študentov občine Koper lahko posamezne ugodnosti umakne iz ponudbe za nedoločen čas brez predhodnega obvestila.

11. SPREMEMBA CENIKA

Klub študentov občine Koper lahko spreminja cene posameznih postavk na ceniku brez predhodnega obvestila.

12. URNIK INFO TOČKE

Klub študentov občine Koper lahko spreminja urnik info točke ter info točko zapre brez predhodnega obvestila.

Splošni pogoji poslovanja Kluba študentov občine Koper so bili potrjeni na 35. redni seji Upravnega odbora KŠOK in veljajo od dne 29. 3. 2017.