Vabilo na delavnice poslovodnega računovodstva

V MC ULCA (podhod železniške postaje Ljubljana) Zavod Bob vam ponuja brezplačne delavnice z naslovom UVOD V POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO  ob četrtkih med 13:30 in 14:30. Delavnice se pričnejo 5.4.2018 in zaključijo 21.6.2018.

Delavnice vodijo strokovnjaki iz Šole TOČKA PRELOMA, ki je naziv izobraževalne dejavnosti posamičnega poučevanja gospodarskih predmetov visokošolske zahtevnosti.

Namenjene so ljudem, ki se ukvarjajo z vodenjem gospodarskega poslovanja v podjetjih, zavodih, zadrugah in društvih in pa tistim, ki razmišljajo o ustanovitvi naštetih organizacijskih oblik ali pa so samozaposleni. Nudijo jim mentorstvo pri izpopolnjevanju znanja, veščin in sposobnosti za uspešno izvrševanje poslovodnih funkcij.

Pokrivajo področja:

– Poslovodno računovodstvo (tudi Mikroekonomija);

– Finančno računovodstvo;

– Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (TFPR);

– Stroškovno računovodstvo (vklj. ABC metoda razporejanja stroškov);

– Strateško računovodstvo;

– Računovodsko predračunavanje;

– Računovodstvo podjetnikov;

– Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov;

– Ekonomika projektov (vklj. prijave na razpise),

– Upravljalna ekonomika;

– Ekonomika podjetja;

– Ekonomika in analiza poslovanja;

– Ekonomija (tudi za priprave na maturo);

– Gospodarski račun, Poslovno računstvo, Poslovne finance;

– Statistika za ekonomiste; Poslovna statistika;

– Analiza poslovanja (tudi notranja revizija poslovanja, revidiranje računovodskih izkazov);

– Analize za podporo upravljanju;

– Analiza računovodskih izkazov (ARI);

– Podjetništvo (vklj. poslovni model Canvas, kot tudi poslovni načrt);

– Excel, zahtevnejši, s statistiko in poslovnimi financami;

– Bilančno-računovodske vsebine predmetov Gospodarsko pravo, Gospodarsko statusno pravo, Korporacijsko pravo, Pravo družb;

– Sorodni predmeti s področja gospodarstva in gospodarjenja.

Vsebina delavnic bo oblikovana v skladu s potrebami udeležencev.

Prijave za udeležbo delavnic zbirajo na:

zavodbob.evs@gmail.com

Prihajajoči dogodki

maj 2019
No event found!

Prijavi se na naše e-novičke, da lahko spremljaš aktualno ponudbo in dogodke, ki pripravljamo!